Grondstoffen

Een van de belangrijke uitdagingen voor de komende tijd is het schaarser worden van grondstoffen. Schaarste ontstaat niet alleen door het opraken van voorraden, maar ook door strategische en politieke invloeden. Zo is fosfaat een grondstof die essentieel is voor onze voedselproductie, maar beschikken we in Europa zelf niet over fosfaaterts. De afgelopen jaren hebben al flinke toenames laten zien in de prijs voor fosfaaterts. AIFORO heeft kennis en ervaring van technieken om fosfaat her te gebruiken. Maar afvalwater bevat meer grondstoffen waarvan hergebruik interessant kan zijn, denk bijvoorbeeld aan stikstof, vetzuren, bioplastics, zwavel.