0

In opdracht van STOWA hebben Aiforo en HaskoningDHV onderzoek gedaan naar de invloed van kationen zoals Fe, Ca en Mg op de ontwaterbaarheid van zuiveringsslib. In dit onderzoek is op lab- en praktijkschaal onderzocht welk effect de dosering van dergelijke kationen heeft op het noodzakelijke polymeergebruik om dezelfde ont- waterbaarheid te realiseren. De experimenten laten zien […]

Continue Reading

0

De waterschappen zijn belangrijke inkopers van flocculanten (ook wel bekend als PE, polymeer of poly-elektrolyt) en deze flocculanten vertegenwoordigen een significante milieu-impact van de zuivering. Tot op heden vormt de milieuvriendelijkheid van deze flocculanten nog nauwelijks een criterium bij de inkoopeslissingen hoewel de waterschappen in het Klimaatakkoord met het Rijk wel de ambitie hebben afgesproken […]

Continue Reading

0

Waterschap Brabantse Delta voert samen met Colsen een pilot uit op de rioolwaterzuivering Bath voor een nieuwe wijze van duurzame gisting. Deze pilot loopt van april tot september 2016. In dit concept vindt de vergisting plaats bij een hogere temperatuur (ca. 50 C) zodat de gisting meer biogas produceert. Bovendien biedt de hogere temperatuur kansen […]

Continue Reading

0

Drie waterschappen en partners tekenden op 25 juni op de zuivering Bath een overeenkomst om op kleine schaal het bioplastic PHA te maken. Door dit gezamenlijk initiatief wordt het mogelijk om uit afvalwater nieuwe grondstoffen te winnen. PHA is een bijzonder bioplastic, omdat het relatief snel afbreekt in een waterig milieu. Door het nu te […]

Continue Reading

Groene flocculanten voor slibontwatering

Published on January 6, 2015 by in Uncategorized

0

In 2015 voert Aiforo in opdracht van STOWA onderzoek uit naar de mogelijkheden voor toepassing van groene flocculanten op rioolwaterzuiveringen. Waterschappen gebruiken op grote schaal flocculanten (ook wel: poly-electrolyt, PE of polymeer) voor het indikken en ontwateren van zuiveringsslib. De jaarlijkse kosten voor het gebruik van deze flocculanten bedragen 18 miljoen euro en bovendien vertegenwoordigt het gebruik […]

Continue Reading

Afbreekbare bioplastics uit rioolwater

Published on March 7, 2014 by in Grondstoffen

0

Aiforo ondersteunt het Waterschap Brabantse Delta bij de ontwikkeling van plannen voor een demonstratie installatie voor de productie van afbreekbare bioplastics uit rioolslib. Het gaat hier om polyhydroxyalkanoaten (PHA). De bacteriën in het actieve slib van een rioolwaterinstallatie blijken goed in staat om deze plastic in hun lichaam op te slaan. Door de omstandigheden goed […]

Continue Reading

0

Waterschappen gebruiken polymeer (een flocculant, ook wel poly-elektroliet of PE) om de ontwatering van het slib te verbeteren. Recent onderzoek door Aiforo in opdracht van STOWA laat zien dat het belangrijk is om te controleren dat de aanmaak van het polymeer goed verloopt. De meeste waterschappen gebruiken tegenwoordig emulsies van dit polymeer en vaak wordt gedacht […]

Continue Reading

0

Het benutten van de energiewaarde in natte biomassa (zoals bijvoorbeeld zuiveringsslib of mest) is lastig vanwege het hoge water gehalte. Vergisting van biomassa wordt vaak gebruikt voor de winning van biogas, maar kan meestal maar 40-60% van de organische stof omzetten. Hierdoor blijft er een moeilijk verwerkbaar digestaat over. Voor de volledige benutting van de […]

Continue Reading

0

De TU Delft heeft subsidie gekregen van de Bill & Melissa Gates Foundation om onderzoek te doen naar een geheel nieuwe manier van verwerken van feces en urine. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de tweede ronde van de “Reinvent The Toilet Challenge”. Het doel van deze challenge is te komen tot geheel […]

Continue Reading

Trends in slibontwatering

Published on April 8, 2013 by in Energie, Water

0

In 2012 voerde Aiforo in opdracht van de STOWA een studie uit naar trends in het ontwateren van zuiveringsslib. Het onderzoek bevat een literatuurstudie naar trends in de laatste 10 jaar, maar geeft ook een interessant overzicht van de belangrijkste kentallen voor het ontwateren van zuiveringslib. Over dit onderzoek verscheen in H2O een samenvatting. Op de […]

Continue Reading