Referenties

AIFORO is door mij, Leon Korving, opgericht. Ik heb meer dan 20 jaar ervaring met de introductie van nieuwe technieken op het gebied van water, grondstoffen en energie. Ik richt me daarbij vooral op nieuwe technieken voor de verwerking van natte biomassa, in het bijzonder zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringen.

Ik ben in 1995 afgestudeerd in de chemische technologie aan de Universiteit Twente (cum laude) . Hierna heb ik in Quebec aan de Universite Laval onderzoek gedaan naar vacuüm pyrolyse. Vervolgens heb ik gewerkt bij ingenieursbureau’s Esdex in Maarsen en Raytheon Engineers & Constructors (voorheen Badger) in Den Haag. Voordat ik AIFORO oprichtte was ik 11 jaar lid van het management team van Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) en verantwoordelijk voor procestechniek en milieu. Bij SNB was ik inhoudelijk contactpersoon voor onze klanten, de waterschappen, en heb ik meegewerkt aan een groot aantal studies voor de STOWA op het gebied van slibverwerking en afstemming met ontwikkelingen bij de RWZI’s. Naast AIFORO werkt Leon Korving ook partime voor Wetsus waar hij een onderzoeksthema voor fosfaat terugwinning coördineert.

Een lijst van mijn publicaties vind je in mijn Google Scholar profiel.

De volgende projecten geven een indruk van mijn ervaring:

 • Ontwikkeling van een waardeketen voor productie van bioplastic (PHA) uit slib: PHARIO en PHA2USE
 • Productie van Groen Gas uit biogas
 • Karakterisering van kationische flocculanten voor slibontwatering
 • Coördinatie van pilot onderzoek naar thermofiele gisting en stikstofwinning
 • Karakterisering van kationische flocculanten voor slibontwatering
 • Onderzoek en ontwikkelen van groene flocculanten
 • Begeleiding van onderzoek naar superkritisch vergassen van slib
 • Onderzoek naar gebruik van flocculanten (PE) voor slibontwatering
 • Studie naar trends in ontwatering van zuiveringslib
 • Inzameling, droging en vergassing van fecaal slib
 • Ontwikkeling van processen voor het winnen van fosfaat uit verbrandingsassen
 • Haalbaarheidstudies voor vergassen en superkritisch vergassen van rioolslib
 • Pilot onderzoek naar biologische stikstofverwijdering (Sharon, Anammox, DEMON)
 • Trekker voor een haalbaarheidsonderzoek voor een industriewaterzuivering op industrieterrein Moerdijk
 • Realisatie van een rookgaskoppeling tussen een slibverbranding en een kalkbedrijf voor CO2 uitwisseling
 • Ontwikkeling van stooktechnieken voor reductie van de lachgasemissie (N2O) bij slibverbranding
 • Realisatie van een stoommotor voor opwekking van groene elektriciteit
 • Ontwikkeling van een proces voor hergebruik van olie en meel uit aardappelchips
 • Ontwikkeling & bouw van een verwarmingssysteem op basis van gesmolten zout voor vacuüm pyrolyse
 • Ontwikkeling van een geharde klepstoter voor automotoren

Specifieke kennis & ervaring heb ik op de volgende onderwerpen:

 • Gebruik van flocculanten voor slibontwatering
 • Verwerking van rioolslib
 • Winning van fosfaat uit afvalstoffen, afvalwater en mest
 • Verbranding, vergassing, pyrolyse van afvalstoffen
 • Stoomsystemen
 • Gasreiniging en emissiemetingen
 • Afvalwaterzuivering, in het bijzonder biologische stikstofverwijdering
 • Waterzuivering voor ontwikkelingslanden