Fosfaatakkoord getekend

Op 4 oktober hebben op de innovatie-estafette in Rotterdam 20 partijen een akkoord gesloten om gezamenlijk te werken aan hergebruik van fosfaat. Ook diverse partijen uit de watersector, waaronder Unie van Waterschappen, SNB, HVC en GMB hebben zich hierbij aangesloten. Dit kan een hele nieuwe dynamiek geven aan hergebruik van fosfaat uit afvalwater en meststromen.