Kationen hebben positief effect op ontwaterbaarheid zuiveringsslib

In opdracht van STOWA hebben Aiforo en HaskoningDHV onderzoek gedaan naar de invloed van kationen zoals Fe, Ca en Mg op de ontwaterbaarheid van zuiveringsslib. In dit onderzoek is op lab- en praktijkschaal onderzocht welk effect de dosering van dergelijke kationen heeft op het noodzakelijke polymeergebruik om dezelfde ont- waterbaarheid te realiseren. De experimenten laten zien dat de dosering van kationen een overwegend positief effect heeft op de totale kosten: de kosten voor de dosering van een kation worden gecompenseerd door een lager gebruik van polymeer. Voor de kationen calcium en magnesium vermindert ook de milieu-impact. Bij gebruik van ijzer is een mogelijke toename van de milieu-impact een aandachtspunt vanwege de hogere milieu-impact score voor ijzerchloride.

Het effect is niet altijd gelijk voor elke slibsoort en voor elk kation. Het is daarom belangrijk om vooraf labtesten te doen om het effect te evalueren. Het STOWA onderzoek laat zien dat de gebruikte labtesten een redelijk goede kwalitatieve voorspelling geven van de praktijkresultaten.

Het onderzoek laat verder zien dat beluchting van (gegist) slib juist een negatief effect heeft op de ontwaterbaarheid van slib. Dit is van belang voor die situaties waarbij fosfaat wordt teruggewonnen uit slib door productie van struviet. In dit soort situaties wordt meestal gevonden dat de ontwaterbaarheid van het slib toeneemt. Deze toename van de ontwaterbaarheid is waarschijnlijk het gevolg van een overdosering van Mg-zouten. Vaak wordt tegelijk ook de pH verhoogd door het slib te beluchten ten einde CO2 uit het slib te strippen. De hogere pH bevordert de struvietproductie en daardoor terugwin rendement van het fosfaat. Dit heeft juist een negatief effect op de ontwaterbaarheid van zuiveringsslib. Dit suggereert dat de beste ontwaterbaarheid van het slib juist wordt bereikt door de struvietvorming niet te maximaliseren en de pH beperkt te verhogen.

Met de resultaten van dit onderzoek kunnen zuiveringsbeheerders het gebruik van polymeren bij slibontwatering optimaliseren en chemicaliën en kosten besparen.