Onderzoek ontwaterbaarheid thermofiel gegist slib

Waterschap Brabantse Delta voert samen met Colsen een pilot uit op de rioolwaterzuivering Bath voor een nieuwe wijze van duurzame gisting. Deze pilot loopt van april tot september 2016. In dit concept vindt de vergisting plaats bij een hogere temperatuur (ca. 50 C) zodat de gisting meer biogas produceert. Bovendien biedt de hogere temperatuur kansen voor terugwinning van ammoniak door stripping van het ammoniak.

Een aandachtspunt is dat zowel de thermofiele gisting als de stripping negatieve effecten kunnen hebben op de ontwaterbaarheid van het slib. In opdracht van Waterschap Brabantse Delta heeft Aiforo een onderzoek opgezet om samen met HaskoningDHV te onderzoeken hoe deze ontwaterbaarheid kan worden verbeterd. Verder wordt ook samen met TU Delft gezocht naar een verklaring van de oorzaken van de verschillen in ontwaterbaarheid.