Van afvalwater naar biologisch afbreekbaar plastic

Drie waterschappen en partners tekenden op 25 juni op de zuivering Bath een overeenkomst om op kleine schaal het bioplastic PHA te maken. Door dit gezamenlijk initiatief wordt het mogelijk om uit afvalwater nieuwe grondstoffen te winnen. PHA is een bijzonder bioplastic, omdat het relatief snel afbreekt in een waterig milieu. Door het nu te gaan fabriceren uit afvalwater wordt het een duurzaam product. Hiermee is een belangrijke stap gezet om afvalwater te gebruiken als bron voor nieuwe duurzame grondstoffen. Leon Korving van Aiforo verzorgt het project management en zorgde ook voor de subsidie aanvraag bij de TKI Biobased Economy.

Ondertekening van de overeenkomst op de rwzi Bath op 25 juni 2015
Ondertekening van de overeenkomst op de rwzi Bath op 25 juni 2015

De productie van plastic uit slib kan een uitkomst zijn. Traditioneel plastic, afkomstig van de olieproductie, hoopt zich op in het milieu en is slecht afbreekbaar (100 jaar). De meeste bioplastics daarentegen breken in enkele jaren af. Een ander voordeel: bioplastic gemaakt door bacteriën uit afvalwater concurreert niet met de voedselketen. Het huidige PHA bioplastic, afkomstig van landbouwproducten, doet dat wel.

Slib
Het geheim van dit nieuwe bioplastic zit in het slib, dat op de zuiveringen in overvloede ontstaat. Nu is slib nog een restproduct dat naar een speciale slibverwerker gaat, straks een grondstof. Het zit namelijk vol met bacteriën die vetgemest met de juiste vetzuren plastic (PHA) produceren.

Het actief slib van de rwzi Bath is erg geschikt voor de productie van PHA. In de pilot wordt dit slib "vetgemest" om PHA te maken.
Het actief slib van de rwzi Bath is erg geschikt voor de productie van PHA. In de pilot wordt dit slib “vetgemest” om PHA te maken.

PHA
De bacteriën die de waterschappen inzetten om het water te zuiveren worden nu gebruikt om de grondstof PHA (voor de insiders: PolyHydroxyAlkanaat) te maken. Dit is een volledig biologisch afbreekbaar bioplastic, dat gebruikt kan worden voor o.a. verpakkingen van consumentenproducten en landbouwplastic. Wereldwijd wordt een toename van de vraag aan PHA’s verwacht.

Proef
De proef op de zuivering Bath is nu nog kleinschalig, maar dat maakt de innovatie niet minder groots: voor het eerst in de wereld willen de partijen aantonen dat zij gedurende langere tijd en met een constante kwaliteit PHA kunnen maken uit slib. Met de proef willen de organisaties laten zien dat de productie en afzet van PHA een succes kan worden. Zo wordt bekeken op welke schaalgrootte deze innovatie toegepast kan worden en wat de vraag is naar dit soort plastic in de industrie. Tenslotte wordt er ook nagegaan wat de afnemers uiteindelijk extra willen betalen voor producten van bioplastics ten opzichte van standaard plastic producten. Bij een positieve business case gaan we op zoek naar andere afval(water)verwerkers die slib of vetzuren kunnen leveren voor de productie van het bioplastic PHA. Daarmee is het een voorbereiding op een grotere demonstratieopstelling. Naast technische kennis doen we met de proef veel kennis en ervaring op met de markt voor bioplastics.

Muntjes gemaakt van PHA bioplastic
Muntjes gemaakt van PHA bioplastic

Samenwerking
De proef is een gezamenlijk initiatief van waterschap Brabantse Delta, waterschap De Dommel en Wetterskip Fryslân samen met SNB en STOWA en de marktpartijen Veolia en KNN. De Zweedse dochter van Veolia Water Technologies doet mee vanwege hun technologische kennis van de productie van bioplastics en KNN vanwege kennis over de markt voor bioplastics. Alle partners betalen mee aan de pilot. Daarnaast is er subsidie van de Innovatieregeling voor de TKI Biobased Economy.