Groene flocculanten voor slibontwatering

In 2015 voert Aiforo in opdracht van STOWA onderzoek uit naar de mogelijkheden voor toepassing van groene flocculanten op rioolwaterzuiveringen. Waterschappen gebruiken op grote schaal flocculanten (ook wel: poly-electrolyt, PE of polymeer) voor het indikken en ontwateren van zuiveringsslib.

De jaarlijkse kosten voor het gebruik van deze flocculanten bedragen 18 miljoen euro en bovendien vertegenwoordigt het gebruik 10-15% van de totale milieu-impact van de zuivering (STOWA 2012-30). Verder is er sprake van een toename van het gebruik van deze flocculanten. In 2010 was het verbruik 20% hoger dan in 2007 (STOWA 2012-46).

Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de haalbaarheid en mogelijkheden voor gebruik van groenere, biobased flocculanten als alternatief voor de traditionele flocculanten, die veelal zijn gebaseerd op polyacrylamides.