Aiforo naar Green Chemistry Campus

Green Chemistry Campus

Aiforo heeft zich per 1 december 2012 gevestigd op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Leon Korving van Aiforo: “Aiforo heeft veel kennis over hergebruik van nutriënten en de verwerking van natte biomassa. Bij een transitie naar een biobased economy wordt deze kennis steeds belangrijker. Door me te vestigen op de Green Chemistry Campus maak ik actief deel uit van een groeiend netwerk van bedrijven die zich met dit onderwerp bezig houden.”

De transitie naar een biobased economy stelt nieuwe uitdagingen aan het verwerken van natte biomassa omdat veel processen voor de winning van groene chemicaliën in water plaatsvinden. Een effectieve ontwatering van de grondstoffen, producten en overblijvende residuen zal dan ook in belang toenemen. Bovendien vergt de productie van deze biomassa meer nutriënten (fosfaat, stikstof, kalium, zwavel) die na winning van biobased producten achterblijven in een residu. In een duurzame biobased economy is winning en hergebruik van nutriënten van groot belang. Aiforo heeft veel ervaring met de verwerking van natte biomassa en hergebruik van nutriënten en ontwikkelt projecten en technieken voor deze onderwerpen. Aiforo geeft niet alleen advies, maar investeert ook in de ontwikkeling van nieuwe projecten en technologie.

In West-Brabant zitten zowel veel agro-foodbedrijven als veel chemische bedrijven. Deze bedrijven kunnen nieuwe markten aanboren, door hun traditionele producten en werkwijzen te vernieuwen. De Green Chemistry Campus wil hiervoor de motor zijn: een terrein waar grote en kleine bedrijven, kennisinstellingen en overheid in een open innovatiestructuur samenwerken aan nieuwe producten en technologieën met de focus op biobased materialen, chemicaliën en coatings. Op 29 september 2011 is de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom van start gegaan. Het toekomstbeeld is dat de campus hét centrum wordt van de open chemische innovatie als het gaat om biobased innovaties. De Green Chemistry Campus zal in de loop van de jaren organisch groeien. Om een idee te geven: rond oktober 2012 zijn al 10 bedrijven en kennisinstellingen op de Green Chemistry Campus vertegenwoordigd.

Interieur Campus Innovation Center
Interieur Campus Innovation Center