Indicator milieuprestatie slibverwerking

SNB
Slibverwerking Noord-Brabant

AIFORO heeft van Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) opdracht gekregen voor het uitwerken van een indicator van de milieuprestatie voor de verwerking van slib van rioolwaterzuiveringen. AIFORO voert de opdracht uit met CE Delft en Mirabella Mulder Wastewater Management.

Deze indicator zal SNB helpen zichzelf en haar stakeholders inzicht te geven in de milieuprestatie van het eigen proces. Op deze manier kan zij beter richting geven aan inspanningen om deze prestatie te verbeteren. De indicator wordt gebaseerd op een LCA-score die opgebouwd wordt uit scores voor verschillende milieu-effecten. Deze methode werd eerder door CE Delft gebruikt voor een studie van de STOWA waarbij kengetallen werden vastgesteld voor diverse hulpmiddelen die in de rioolwaterzuivering worden gebruikt. In deze studie werd ook een kengetal bepaald voor de eindverwerking van het rioolslib. In de huidige studie wordt dit kengetal nauwkeuriger vastgesteld. Bovendien wordt de invloed van fosfaathergebruik onderzocht. Een aandachtspunt daarbij is dat in de huidige LCA-methodiek geen rekening lijkt te worden gehouden met een mogelijke schaarste van fosfaaterts.