Duurzaam water Sri Lanka – werk gestart!

Monniken begeleiden de officiële start van de werkzaamheden.

Op donderdag 18 oktober is om 10:46 uur met een inauguratie ceremonie de officiële start gemaakt van de verbetering van de Bodhi Wewa dam in het Zuid Oosten van Sri Lanka (Wellawaya-divisie).

Bodhi Wewa is een bestaande irrigatiedam die momenteel te weinig water krijgt. De wewa is ontworpen om 25 hectare aan rijstvelden te voorzien van regenwater, maar levert in de praktijk  water voor 12 hectare. Daarnaast is er in het kleine regenseizoen (Sri Lanka kent 2 regenseizoenen) onvoldoende water voor een tweede oogst.  Het project beoogt de capaciteit van de wewa te vergroten door regenwater van een nabijgelegen beekbedding om te leiden. Door deze uitbreiding verdubbelt de hoeveelheid water en bereikt de dam de oorspronkelijke capaciteit. De boeren die het water krijgen zijn georganiseerd in een boerenvereniging die door de overheid wordt aangestuurd. Via deze vereniging stemmen de boeren af welke gewassen worden verbouwd en hoe het water uit wordt gebruikt.

Het is de bedoeling dat dit eerste project gevolgd wordt door meer projecten. Hierbij is het doel dat de financiering van de werkzaamheden steeds meer door de boeren zelf kan plaatsvinden. Al bij dit eerste project dragen de boeren zelf bij door het leveren van arbeid voor de werkzaamheden. In de toekomst is het de bedoeling dat bij volgende projecten een deel van de hogere oogstinkomsten wordt ingezet om de herstelwerkzaamheden terug te betalen. In de beginperiode is dit echter niet mogelijk omdat eerst duidelijk moet worden dat dit ook daadwerkelijk haalbaar is en de lokale autoriteiten te laten zien welke voordelen deze aanpak met zich meebrengt. Deze partijen waren dan ook uitgenodigd en aanwezig bij de inauguratie ceremonie van het project.

Mevrouw Gayani, leidster van de lokale community based organisatie van Arthacharya, doet de eerste schop in de grond.

Het project wordt uitgevoerd door Artacharya. Artacharya is een niet-gouvernementele organisatie met armoedebestrijding als hoofddoel. Het is een middelgrote microfinancieringsorganisatie waarbij ongeveer 32.000 vrouwen zijn aangesloten verdeeld over ongeveer 600  “community based organizations” (CBO’s). Het project wordt financieel ondersteunt door Waterhelp, EFIM Foundation en de Rabobank Foundation. Waterschappen De Dommel en Aa en Maas ondersteunen het project met technische expertise. Deze partners hebben in oktober gezamenlijk ook een aanvraag ingediend bij het Fonds Duurzaam Water voor de verdere opschaling van het project.

Leon Korving van Waterhelp en Aiforo was verantwoordelijk voor de voorbereidende werkzaamheden (projectplan, evaluatiecriteria) en het verbinden van de verschillende partners in het project. Verder zorgde hij voor het opstellen en redactie van het projectplan en de begroting van de subsidie-aanvraag in het kader van het programma Fonds Duurzaam Water.