Symposium: van afval naar product

Zuinig en efficiënt omgaan met grondstoffen wordt steeds belangrijker. Niet alleen omdat sommige grondstoffen schaarser worden, maar ook omdat het winnen van deze grondstoffen ook allerlei milieuproblemen met zich meebrengt. Ook het afdanken van een product zorgt weer voor allerlei problemen. Tijd dus om afvalstoffen weer in producten om te zetten.

Op 11 oktober 2012 organiseerde de VVM een middagsymposium over dit onderwerp op de Milieubeurs in de Brabanthallen in Den Bosch.

De VVM is een kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals. Dit symposium ging vooral in op de problemen die ontstaan met regelgeving als men een afvalstof in een product omzet. Agentschap NL werkt aan een E-tool die moet helpen om in te schatten wanneer een afvalstof ophoudt afval te zijn.  Dit gebeurt in het kader van een Europees project. Andere sprekers gingen in op hun ervaringen in de praktijk, zoals bij hergebruik van granulaat uit bouw en sloopafval en het maken van zwavelbeton. Leon Korving van Aiforo ging in op de mogelijkheden en beperkingen van het winnen van fosfaat en andere grondstoffen uit rioolwater en slib. Een interessant voorbeeld omdat bij het terugwinnen van fosfaat niet alleen de afvalstoffen regelgeving van belang is, maar ook de regelgeving voor meststoffen die bijvoorbeeld het gebruik van afvalstoffen uitsluit. Ook op Europees niveau begint men zich nu pas te realiseren dat hergebruik van meststoffen relevant is en dat men hier iets voor moet regelen.

Download: Presentatie Leon Korving van Aiforo, Milieubeurs 2012