Onderzoek ontwaterbaarheid thermofiel gegist slib

Energie, Water
Waterschap Brabantse Delta voert samen met Colsen een pilot uit op de rioolwaterzuivering Bath voor een nieuwe wijze van duurzame gisting. Deze pilot loopt van april tot september 2016. In dit concept vindt de vergisting plaats bij een hogere temperatuur (ca. 50 C) zodat de gisting meer biogas produceert. Bovendien biedt de hogere temperatuur kansen voor terugwinning van ammoniak door stripping van het ammoniak. Een aandachtspunt is dat zowel de thermofiele gisting als de stripping negatieve effecten kunnen hebben op de ontwaterbaarheid van het slib. In opdracht van Waterschap Brabantse Delta heeft Aiforo een onderzoek opgezet om samen met HaskoningDHV te onderzoeken hoe deze ontwaterbaarheid kan worden verbeterd. Verder wordt ook samen met TU Delft gezocht naar een verklaring van de oorzaken van de verschillen in ontwaterbaarheid.
Read More

Vergassen van slib in superkritisch water

Energie, Grondstoffen
Het benutten van de energiewaarde in natte biomassa (zoals bijvoorbeeld zuiveringsslib of mest) is lastig vanwege het hoge water gehalte. Vergisting van biomassa wordt vaak gebruikt voor de winning van biogas, maar kan meestal maar 40-60% van de organische stof omzetten. Hierdoor blijft er een moeilijk verwerkbaar digestaat over. Voor de volledige benutting van de energiewaarde van de biomassa is het nodig de slibstroom te ontwateren en te drogen. Hier is vaak evenveel energie voor nodig als opgewekt kan worden met de gedroogde slibstroom. Het zou is daarom interessant om methoden te ontwikkelen waarbij de energiewaarde van de biomassa toch volledig benut kan worden zonder dat al het water verdampt hoeft te worden. Dit is te bereiken door het slib onder druk te brengen en de temperatuur te verhogen. Bij…
Read More

Vergassing van poep: het toilet heruitvinden

Energie, Grondstoffen, Water
[caption id="" align="alignright" width="308"] Reinventing The Toilet Challenge - TU Delft opzet[/caption] De TU Delft heeft subsidie gekregen van de Bill & Melissa Gates Foundation om onderzoek te doen naar een geheel nieuwe manier van verwerken van feces en urine. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de tweede ronde van de "Reinvent The Toilet Challenge". Het doel van deze challenge is te komen tot geheel nieuwe sanitatie concepten. Deze tweede fase eindigt in december 2013 in India met de presentatie van de prototypes. Bij de TU Delft zijn de vakgroepen 3ME en Industrieel Ontwerpen verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. De kern van de Delftse oplossing is het gebruik van een plasmavergasser voor het verwerken van de feces. Hierdoor worden alle pathogenen in de poep volledig vernietigd…
Read More

Trends in slibontwatering

Energie, Water
In 2012 voerde Aiforo in opdracht van de STOWA een studie uit naar trends in het ontwateren van zuiveringsslib. Het onderzoek bevat een literatuurstudie naar trends in de laatste 10 jaar, maar geeft ook een interessant overzicht van de belangrijkste kentallen voor het ontwateren van zuiveringslib. Over dit onderzoek verscheen in H2O een samenvatting. Op de website van H2O staat een uitgebreider artikel en via de website van de STOWA is het volledige rapport te downloaden. In het bijzonder wordt in de studie aandacht besteed aan de toename van het polymeergebruik in de laatste jaren. Vergisting en biologische defosfatering vragen beide een hoger polymeerverbruik bij de ontwatering van slib. Vanaf 2007 groeit het aantal zuiveringen dat biologische defosfatering combineert met chemische defosfatering sterk. Deze toename verklaart daarom een deel van de toename…
Read More

Aiforo naar Green Chemistry Campus

Energie, Grondstoffen, Water
Aiforo heeft zich per 1 december 2012 gevestigd op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Leon Korving van Aiforo: “Aiforo heeft veel kennis over hergebruik van nutriënten en de verwerking van natte biomassa. Bij een transitie naar een biobased economy wordt deze kennis steeds belangrijker. Door me te vestigen op de Green Chemistry Campus maak ik actief deel uit van een groeiend netwerk van bedrijven die zich met dit onderwerp bezig houden.” (more…)
Read More

Onderzoek aanmaak polymeer voor slibontwatering

Energie, Water
Voor een goede ontwatering van slib uit de rioolwaterzuivering is het nodig om een flocculant te doseren. Dit flocculant is een geladen polymeer dat er voor zorgt dat de slibvlokken groeien en de lading op de slibvlokken neutraliseert. In de regel zijn de slibvlokken negatief geladen en daarom wordt meestal een kationisch polymeer ingezet bij het ontwateren van slib. Het polymeer wordt aangeleverd als een emulsie of dispersie met een aandeel van ongeveer 40-50% actief polymeer. Voor de ontwatering wordt dit polymeer verdund tot een concentratie van 0,2-0,5%. Deze verdunning zorgt ervoor dat het polymeer kan rijpen en daarmee voldoende activiteit heeft om een goede ontwatering te bereiken. Uit onderzoek van Aiforo voor de STOWA is naar voren gekomen dat waterschappen nauwelijks controles uitvoeren op de kwaliteit van de aanmaak…
Read More

Indicator milieuprestatie slibverwerking

Energie, Grondstoffen
[caption id="attachment_183" align="alignright" width="210"] Slibverwerking Noord-Brabant[/caption] AIFORO heeft van Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) opdracht gekregen voor het uitwerken van een indicator van de milieuprestatie voor de verwerking van slib van rioolwaterzuiveringen. AIFORO voert de opdracht uit met CE Delft en Mirabella Mulder Wastewater Management. (more…)
Read More

Burgerinitiatief zonne-energie Milsbeek, Gennep

Energie
In de gemeente Gennep worden binnenkort bij 33 huizen 250 zonnepanelen geinstalleerd met een totaal vermogen van 60.000 Wp. Dit is het resultaat van een actie van Leo Korving van Aiforo onder de naam Collectieve Zonnepanelen project Gennep. Leo is in Milsbeek op vrijwillige basis begonnen met dit burgerinitiatief met als doel om bij zoveel mogelijk huizen in Milsbeek zonnepanelen te installeren. Als snel zijn hier ook de andere woonkernen uit de gemeente Gennep bijgekomen. In naam van de betrokken deelnemers heeft Leo een aanbesteding georganiseerd waarbij het bedrijf Atama Solar Energy als beste uit de bus kwam. Ook is de aanvraag voor de provinciale subsidie gezamenlijk geregeld. Tegen een standaardtarief zal de uitvoerder bij alle 33 huizen de zonnepanelen leveren. De panelen zijn van het merk Canadian Solar en hebben…
Read More

Toename polymeerverbruik slibontwatering

Energie, Water
Het slib uit de rioolwaterzuivering wordt momenteel zo ver als mogelijk ontwaterd met behulp van zeefbandpersen, centrifuges en filterpersen. Het ontwaterde slib bevat nog steeds maar 20-30% droge stof en dus nog heel veel water. Dit wateraandeel bemoeilijkt de inzet van slib als energiedrager en verhoogt de kosten voor slibtransport. Bovendien zijn er veel kosten gemoeid met het ontwateren van het slib. Het is daarom interessant om deze ontwatering te verbeteren. Tegelijkertijd zijn er signalen bij de waterschappen dat de ontwaterbaarheid van slib in de laatste jaren steeds slechter wordt. Tot nu toe uit zich dit vooral in een toename van het polymeerverbruik bij de ontwatering van het slib, terwijl het gemiddelde droge stof gehalte in het afgevoerde slib licht afneemt, zie ook onderstaande tabel. Door de toename van het…
Read More

Zwavel in de rioolwaterzuivering

Energie, Grondstoffen, Water
De STOWA heeft een nieuw rapport gepubliceerd die ingaat op een onderwerp dat tot nu toe nog weinig aandacht heeft gekregen: de zwavelbalans in de rioolwaterzuivering. Toch is zwavel naast stikstof en fosfaat een belangrijke nutriënt. In veel biologische processen speelt zwavel een belangrijke rol en is het een belangrijke bouwsteen. Zwavel maakt dan ook meer dan 1% uit van het actieve slib dat gebruikt wordt om het afvalwater te zuiveren. Bij de verbranding van het slib vormt dit zwavel een probleem omdat het omgezet wordt in zwaveldioxide (SO2), een belangrijke veroorzaker van zure regen. Het afvangen van dit zwaveldioxide leidt tot veel extra kosten voor de verwerking van dit slib. In deze nieuwe studie worden nu voor het eerste ook deze extra kosten van zwavel meegenomen. Als je dat…
Read More