0

Waterschap Brabantse Delta voert samen met Colsen een pilot uit op de rioolwaterzuivering Bath voor een nieuwe wijze van duurzame gisting. Deze pilot loopt van april tot september 2016. In dit concept vindt de vergisting plaats bij een hogere temperatuur (ca. 50 C) zodat de gisting meer biogas produceert. Bovendien biedt de hogere temperatuur kansen […]

Continue Reading

0

Het benutten van de energiewaarde in natte biomassa (zoals bijvoorbeeld zuiveringsslib of mest) is lastig vanwege het hoge water gehalte. Vergisting van biomassa wordt vaak gebruikt voor de winning van biogas, maar kan meestal maar 40-60% van de organische stof omzetten. Hierdoor blijft er een moeilijk verwerkbaar digestaat over. Voor de volledige benutting van de […]

Continue Reading

0

De TU Delft heeft subsidie gekregen van de Bill & Melissa Gates Foundation om onderzoek te doen naar een geheel nieuwe manier van verwerken van feces en urine. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de tweede ronde van de “Reinvent The Toilet Challenge”. Het doel van deze challenge is te komen tot geheel […]

Continue Reading

Trends in slibontwatering

Published on April 8, 2013 by in Energie, Water

0

In 2012 voerde Aiforo in opdracht van de STOWA een studie uit naar trends in het ontwateren van zuiveringsslib. Het onderzoek bevat een literatuurstudie naar trends in de laatste 10 jaar, maar geeft ook een interessant overzicht van de belangrijkste kentallen voor het ontwateren van zuiveringslib. Over dit onderzoek verscheen in H2O een samenvatting. Op de […]

Continue Reading

Aiforo naar Green Chemistry Campus

Published on December 2, 2012 by in Energie, Grondstoffen, Water

0

Aiforo heeft zich per 1 december 2012 gevestigd op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Leon Korving van Aiforo: “Aiforo heeft veel kennis over hergebruik van nutriënten en de verwerking van natte biomassa. Bij een transitie naar een biobased economy wordt deze kennis steeds belangrijker. Door me te vestigen op de Green Chemistry […]

Continue Reading

Onderzoek aanmaak polymeer voor slibontwatering

Published on November 21, 2012 by in Energie, Water

0

Voor een goede ontwatering van slib uit de rioolwaterzuivering is het nodig om een flocculant te doseren. Dit flocculant is een geladen polymeer dat er voor zorgt dat de slibvlokken groeien en de lading op de slibvlokken neutraliseert. In de regel zijn de slibvlokken negatief geladen en daarom wordt meestal een kationisch polymeer ingezet bij […]

Continue Reading

0

AIFORO heeft van Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) opdracht gekregen voor het uitwerken van een indicator van de milieuprestatie voor de verwerking van slib van rioolwaterzuiveringen. AIFORO voert de opdracht uit met CE Delft en Mirabella Mulder Wastewater Management.

Continue Reading

0

In de gemeente Gennep worden binnenkort bij 33 huizen 250 zonnepanelen geinstalleerd met een totaal vermogen van 60.000 Wp. Dit is het resultaat van een actie van Leo Korving van Aiforo onder de naam Collectieve Zonnepanelen project Gennep. Leo is in Milsbeek op vrijwillige basis begonnen met dit burgerinitiatief met als doel om bij zoveel mogelijk […]

Continue Reading

Toename polymeerverbruik slibontwatering

Published on April 11, 2012 by in Energie, Water

0

Het slib uit de rioolwaterzuivering wordt momenteel zo ver als mogelijk ontwaterd met behulp van zeefbandpersen, centrifuges en filterpersen. Het ontwaterde slib bevat nog steeds maar 20-30% droge stof en dus nog heel veel water. Dit wateraandeel bemoeilijkt de inzet van slib als energiedrager en verhoogt de kosten voor slibtransport. Bovendien zijn er veel kosten […]

Continue Reading

Zwavel in de rioolwaterzuivering

Published on October 31, 2011 by in Energie, Grondstoffen, Water

0

De STOWA heeft een nieuw rapport gepubliceerd die ingaat op een onderwerp dat tot nu toe nog weinig aandacht heeft gekregen: de zwavelbalans in de rioolwaterzuivering. Toch is zwavel naast stikstof en fosfaat een belangrijke nutriënt. In veel biologische processen speelt zwavel een belangrijke rol en is het een belangrijke bouwsteen. Zwavel maakt dan ook […]

Continue Reading