0

In opdracht van STOWA hebben Aiforo en HaskoningDHV onderzoek gedaan naar de invloed van kationen zoals Fe, Ca en Mg op de ontwaterbaarheid van zuiveringsslib. In dit onderzoek is op lab- en praktijkschaal onderzocht welk effect de dosering van dergelijke kationen heeft op het noodzakelijke polymeergebruik om dezelfde ont- waterbaarheid te realiseren. De experimenten laten zien […]

Continue Reading

0

Waterschap Brabantse Delta voert samen met Colsen een pilot uit op de rioolwaterzuivering Bath voor een nieuwe wijze van duurzame gisting. Deze pilot loopt van april tot september 2016. In dit concept vindt de vergisting plaats bij een hogere temperatuur (ca. 50 C) zodat de gisting meer biogas produceert. Bovendien biedt de hogere temperatuur kansen […]

Continue Reading

0

Waterschappen gebruiken polymeer (een flocculant, ook wel poly-elektroliet of PE) om de ontwatering van het slib te verbeteren. Recent onderzoek door Aiforo in opdracht van STOWA laat zien dat het belangrijk is om te controleren dat de aanmaak van het polymeer goed verloopt. De meeste waterschappen gebruiken tegenwoordig emulsies van dit polymeer en vaak wordt gedacht […]

Continue Reading

0

De TU Delft heeft subsidie gekregen van de Bill & Melissa Gates Foundation om onderzoek te doen naar een geheel nieuwe manier van verwerken van feces en urine. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de tweede ronde van de “Reinvent The Toilet Challenge”. Het doel van deze challenge is te komen tot geheel […]

Continue Reading

Trends in slibontwatering

Published on April 8, 2013 by in Energie, Water

0

In 2012 voerde Aiforo in opdracht van de STOWA een studie uit naar trends in het ontwateren van zuiveringsslib. Het onderzoek bevat een literatuurstudie naar trends in de laatste 10 jaar, maar geeft ook een interessant overzicht van de belangrijkste kentallen voor het ontwateren van zuiveringslib. Over dit onderzoek verscheen in H2O een samenvatting. Op de […]

Continue Reading

Aiforo naar Green Chemistry Campus

Published on December 2, 2012 by in Energie, Grondstoffen, Water

0

Aiforo heeft zich per 1 december 2012 gevestigd op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Leon Korving van Aiforo: “Aiforo heeft veel kennis over hergebruik van nutriënten en de verwerking van natte biomassa. Bij een transitie naar een biobased economy wordt deze kennis steeds belangrijker. Door me te vestigen op de Green Chemistry […]

Continue Reading

Onderzoek aanmaak polymeer voor slibontwatering

Published on November 21, 2012 by in Energie, Water

0

Voor een goede ontwatering van slib uit de rioolwaterzuivering is het nodig om een flocculant te doseren. Dit flocculant is een geladen polymeer dat er voor zorgt dat de slibvlokken groeien en de lading op de slibvlokken neutraliseert. In de regel zijn de slibvlokken negatief geladen en daarom wordt meestal een kationisch polymeer ingezet bij […]

Continue Reading

Duurzaam water Sri Lanka – werk gestart!

Published on October 29, 2012 by in Water

0

Op donderdag 18 oktober is om 10:46 uur met een inauguratie ceremonie de officiële start gemaakt van de verbetering van de Bodhi Wewa dam in het Zuid Oosten van Sri Lanka (Wellawaya-divisie). Bodhi Wewa is een bestaande irrigatiedam die momenteel te weinig water krijgt. De wewa is ontworpen om 25 hectare aan rijstvelden te voorzien van […]

Continue Reading

0

Deze maand verscheen er een nieuwsbericht op internet dat men op de Michigan State University een nieuwe methode had ontwikkeld om fosfaat uit afvalwater te winnen. Het zou hierbij gaan om een nieuwe techniek om fosfaat te adsorberen met op ijzer gebaseerde nanodeeltjes. Heel erg nieuw is deze techniek niet, maar niettemin is het wel […]

Continue Reading

Toename polymeerverbruik slibontwatering

Published on April 11, 2012 by in Energie, Water

0

Het slib uit de rioolwaterzuivering wordt momenteel zo ver als mogelijk ontwaterd met behulp van zeefbandpersen, centrifuges en filterpersen. Het ontwaterde slib bevat nog steeds maar 20-30% droge stof en dus nog heel veel water. Dit wateraandeel bemoeilijkt de inzet van slib als energiedrager en verhoogt de kosten voor slibtransport. Bovendien zijn er veel kosten […]

Continue Reading