Kationen hebben positief effect op ontwaterbaarheid zuiveringsslib

Water
In opdracht van STOWA hebben Aiforo en HaskoningDHV onderzoek gedaan naar de invloed van kationen zoals Fe, Ca en Mg op de ontwaterbaarheid van zuiveringsslib. In dit onderzoek is op lab- en praktijkschaal onderzocht welk effect de dosering van dergelijke kationen heeft op het noodzakelijke polymeergebruik om dezelfde ont- waterbaarheid te realiseren. De experimenten laten zien dat de dosering van kationen een overwegend positief effect heeft op de totale kosten: de kosten voor de dosering van een kation worden gecompenseerd door een lager gebruik van polymeer. Voor de kationen calcium en magnesium vermindert ook de milieu-impact. Bij gebruik van ijzer is een mogelijke toename van de milieu-impact een aandachtspunt vanwege de hogere milieu-impact score voor ijzerchloride. Het effect is niet altijd gelijk voor elke slibsoort en voor elk kation. Het is…
Read More

Onderzoek ontwaterbaarheid thermofiel gegist slib

Energie, Water
Waterschap Brabantse Delta voert samen met Colsen een pilot uit op de rioolwaterzuivering Bath voor een nieuwe wijze van duurzame gisting. Deze pilot loopt van april tot september 2016. In dit concept vindt de vergisting plaats bij een hogere temperatuur (ca. 50 C) zodat de gisting meer biogas produceert. Bovendien biedt de hogere temperatuur kansen voor terugwinning van ammoniak door stripping van het ammoniak. Een aandachtspunt is dat zowel de thermofiele gisting als de stripping negatieve effecten kunnen hebben op de ontwaterbaarheid van het slib. In opdracht van Waterschap Brabantse Delta heeft Aiforo een onderzoek opgezet om samen met HaskoningDHV te onderzoeken hoe deze ontwaterbaarheid kan worden verbeterd. Verder wordt ook samen met TU Delft gezocht naar een verklaring van de oorzaken van de verschillen in ontwaterbaarheid.
Read More

Juiste aanmaak van polymeer bij slibontwatering

Water
[caption id="attachment_272" align="alignright" width="300"] Aangemaakt polymeer. Een goede menging is van groot belang[/caption] Waterschappen gebruiken polymeer (een flocculant, ook wel poly-elektroliet of PE) om de ontwatering van het slib te verbeteren. Recent onderzoek door Aiforo in opdracht van STOWA laat zien dat het belangrijk is om te controleren dat de aanmaak van het polymeer goed verloopt. De meeste waterschappen gebruiken tegenwoordig emulsies van dit polymeer en vaak wordt gedacht dat de aanmaak van de polymeer oplossing minder nauw komt dan bij het gebruik van poedervormige polymeren. Toch hebben ook de vloeibare polymeren vaak nog een rijpingstijd van 10-20 minuten nodig. Ook is het belangrijk dat de initiële menging van polymeer en water goed en met voldoende energie plaats vindt. Het STOWA onderzoek laat zien dat een simpele meting van de viscositeit…
Read More

Vergassing van poep: het toilet heruitvinden

Energie, Grondstoffen, Water
[caption id="" align="alignright" width="308"] Reinventing The Toilet Challenge - TU Delft opzet[/caption] De TU Delft heeft subsidie gekregen van de Bill & Melissa Gates Foundation om onderzoek te doen naar een geheel nieuwe manier van verwerken van feces en urine. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de tweede ronde van de "Reinvent The Toilet Challenge". Het doel van deze challenge is te komen tot geheel nieuwe sanitatie concepten. Deze tweede fase eindigt in december 2013 in India met de presentatie van de prototypes. Bij de TU Delft zijn de vakgroepen 3ME en Industrieel Ontwerpen verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. De kern van de Delftse oplossing is het gebruik van een plasmavergasser voor het verwerken van de feces. Hierdoor worden alle pathogenen in de poep volledig vernietigd…
Read More

Trends in slibontwatering

Energie, Water
In 2012 voerde Aiforo in opdracht van de STOWA een studie uit naar trends in het ontwateren van zuiveringsslib. Het onderzoek bevat een literatuurstudie naar trends in de laatste 10 jaar, maar geeft ook een interessant overzicht van de belangrijkste kentallen voor het ontwateren van zuiveringslib. Over dit onderzoek verscheen in H2O een samenvatting. Op de website van H2O staat een uitgebreider artikel en via de website van de STOWA is het volledige rapport te downloaden. In het bijzonder wordt in de studie aandacht besteed aan de toename van het polymeergebruik in de laatste jaren. Vergisting en biologische defosfatering vragen beide een hoger polymeerverbruik bij de ontwatering van slib. Vanaf 2007 groeit het aantal zuiveringen dat biologische defosfatering combineert met chemische defosfatering sterk. Deze toename verklaart daarom een deel van de toename…
Read More

Aiforo naar Green Chemistry Campus

Energie, Grondstoffen, Water
Aiforo heeft zich per 1 december 2012 gevestigd op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Leon Korving van Aiforo: “Aiforo heeft veel kennis over hergebruik van nutriënten en de verwerking van natte biomassa. Bij een transitie naar een biobased economy wordt deze kennis steeds belangrijker. Door me te vestigen op de Green Chemistry Campus maak ik actief deel uit van een groeiend netwerk van bedrijven die zich met dit onderwerp bezig houden.” (more…)
Read More

Onderzoek aanmaak polymeer voor slibontwatering

Energie, Water
Voor een goede ontwatering van slib uit de rioolwaterzuivering is het nodig om een flocculant te doseren. Dit flocculant is een geladen polymeer dat er voor zorgt dat de slibvlokken groeien en de lading op de slibvlokken neutraliseert. In de regel zijn de slibvlokken negatief geladen en daarom wordt meestal een kationisch polymeer ingezet bij het ontwateren van slib. Het polymeer wordt aangeleverd als een emulsie of dispersie met een aandeel van ongeveer 40-50% actief polymeer. Voor de ontwatering wordt dit polymeer verdund tot een concentratie van 0,2-0,5%. Deze verdunning zorgt ervoor dat het polymeer kan rijpen en daarmee voldoende activiteit heeft om een goede ontwatering te bereiken. Uit onderzoek van Aiforo voor de STOWA is naar voren gekomen dat waterschappen nauwelijks controles uitvoeren op de kwaliteit van de aanmaak…
Read More

Duurzaam water Sri Lanka – werk gestart!

Water
[caption id="attachment_163" align="alignright" width="300"] Monniken begeleiden de officiële start van de werkzaamheden.[/caption] Op donderdag 18 oktober is om 10:46 uur met een inauguratie ceremonie de officiële start gemaakt van de verbetering van de Bodhi Wewa dam in het Zuid Oosten van Sri Lanka (Wellawaya-divisie). Bodhi Wewa is een bestaande irrigatiedam die momenteel te weinig water krijgt. De wewa is ontworpen om 25 hectare aan rijstvelden te voorzien van regenwater, maar levert in de praktijk  water voor 12 hectare. Daarnaast is er in het kleine regenseizoen (Sri Lanka kent 2 regenseizoenen) onvoldoende water voor een tweede oogst.  Het project beoogt de capaciteit van de wewa te vergroten door regenwater van een nabijgelegen beekbedding om te leiden. Door deze uitbreiding verdubbelt de hoeveelheid water en bereikt de dam de oorspronkelijke capaciteit. De boeren…
Read More

Adsorptie: andere insteek voor fosfaat winning

Grondstoffen, Water
Deze maand verscheen er een nieuwsbericht op internet dat men op de Michigan State University een nieuwe methode had ontwikkeld om fosfaat uit afvalwater te winnen. Het zou hierbij gaan om een nieuwe techniek om fosfaat te adsorberen met op ijzer gebaseerde nanodeeltjes. Heel erg nieuw is deze techniek niet, maar niettemin is het wel een interessante techniek die misschien nog te weinig aandacht krijgt. Het idee achter de techniek is dat je hele kleine ijzerdeeltjes met een grootte van enkele nanometers vast zet op een drager. Dit kan granulair actief kool zijn of een ionenwisselaar hars. Door het hoge actieve oppervlak van deze deeltjes kunnen hoge adsorptiecapaciteiten voor fosfaat worden gekregen, tot wel 50-100 g/kg adsorptiemateriaal . De werking van een dergelijke insteek is door diverse onderzoeksgroepen al aangetoond.…
Read More

Toename polymeerverbruik slibontwatering

Energie, Water
Het slib uit de rioolwaterzuivering wordt momenteel zo ver als mogelijk ontwaterd met behulp van zeefbandpersen, centrifuges en filterpersen. Het ontwaterde slib bevat nog steeds maar 20-30% droge stof en dus nog heel veel water. Dit wateraandeel bemoeilijkt de inzet van slib als energiedrager en verhoogt de kosten voor slibtransport. Bovendien zijn er veel kosten gemoeid met het ontwateren van het slib. Het is daarom interessant om deze ontwatering te verbeteren. Tegelijkertijd zijn er signalen bij de waterschappen dat de ontwaterbaarheid van slib in de laatste jaren steeds slechter wordt. Tot nu toe uit zich dit vooral in een toename van het polymeerverbruik bij de ontwatering van het slib, terwijl het gemiddelde droge stof gehalte in het afgevoerde slib licht afneemt, zie ook onderstaande tabel. Door de toename van het…
Read More