Afbreekbare bioplastics uit rioolwater

Grondstoffen
Aiforo ondersteunt het Waterschap Brabantse Delta bij de ontwikkeling van plannen voor een demonstratie installatie voor de productie van afbreekbare bioplastics uit rioolslib. Het gaat hier om polyhydroxyalkanoaten (PHA). De bacteriën in het actieve slib van een rioolwaterinstallatie blijken goed in staat om deze plastic in hun lichaam op te slaan. Door de omstandigheden goed te kiezen kan het slib tot wel 40-50% van het eigen gewicht bestaan uit dit materiaal. Het slib van de rioolwaterzuivering Bath blijkt erg geschikt voor dit proces en daarom wordt nu samen met KNN en Annox Kaldnes onderzocht of het mogelijk is een demonstratie installatie te realiseren.
Read More

Vergassen van slib in superkritisch water

Energie, Grondstoffen
Het benutten van de energiewaarde in natte biomassa (zoals bijvoorbeeld zuiveringsslib of mest) is lastig vanwege het hoge water gehalte. Vergisting van biomassa wordt vaak gebruikt voor de winning van biogas, maar kan meestal maar 40-60% van de organische stof omzetten. Hierdoor blijft er een moeilijk verwerkbaar digestaat over. Voor de volledige benutting van de energiewaarde van de biomassa is het nodig de slibstroom te ontwateren en te drogen. Hier is vaak evenveel energie voor nodig als opgewekt kan worden met de gedroogde slibstroom. Het zou is daarom interessant om methoden te ontwikkelen waarbij de energiewaarde van de biomassa toch volledig benut kan worden zonder dat al het water verdampt hoeft te worden. Dit is te bereiken door het slib onder druk te brengen en de temperatuur te verhogen. Bij…
Read More

Vergassing van poep: het toilet heruitvinden

Energie, Grondstoffen, Water
[caption id="" align="alignright" width="308"] Reinventing The Toilet Challenge - TU Delft opzet[/caption] De TU Delft heeft subsidie gekregen van de Bill & Melissa Gates Foundation om onderzoek te doen naar een geheel nieuwe manier van verwerken van feces en urine. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de tweede ronde van de "Reinvent The Toilet Challenge". Het doel van deze challenge is te komen tot geheel nieuwe sanitatie concepten. Deze tweede fase eindigt in december 2013 in India met de presentatie van de prototypes. Bij de TU Delft zijn de vakgroepen 3ME en Industrieel Ontwerpen verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. De kern van de Delftse oplossing is het gebruik van een plasmavergasser voor het verwerken van de feces. Hierdoor worden alle pathogenen in de poep volledig vernietigd…
Read More

Aiforo naar Green Chemistry Campus

Energie, Grondstoffen, Water
Aiforo heeft zich per 1 december 2012 gevestigd op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Leon Korving van Aiforo: “Aiforo heeft veel kennis over hergebruik van nutriënten en de verwerking van natte biomassa. Bij een transitie naar een biobased economy wordt deze kennis steeds belangrijker. Door me te vestigen op de Green Chemistry Campus maak ik actief deel uit van een groeiend netwerk van bedrijven die zich met dit onderwerp bezig houden.” (more…)
Read More

Indicator milieuprestatie slibverwerking

Energie, Grondstoffen
[caption id="attachment_183" align="alignright" width="210"] Slibverwerking Noord-Brabant[/caption] AIFORO heeft van Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) opdracht gekregen voor het uitwerken van een indicator van de milieuprestatie voor de verwerking van slib van rioolwaterzuiveringen. AIFORO voert de opdracht uit met CE Delft en Mirabella Mulder Wastewater Management. (more…)
Read More

Symposium: van afval naar product

Grondstoffen
Zuinig en efficiënt omgaan met grondstoffen wordt steeds belangrijker. Niet alleen omdat sommige grondstoffen schaarser worden, maar ook omdat het winnen van deze grondstoffen ook allerlei milieuproblemen met zich meebrengt. Ook het afdanken van een product zorgt weer voor allerlei problemen. Tijd dus om afvalstoffen weer in producten om te zetten. Op 11 oktober 2012 organiseerde de VVM een middagsymposium over dit onderwerp op de Milieubeurs in de Brabanthallen in Den Bosch. De VVM is een kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals. Dit symposium ging vooral in op de problemen die ontstaan met regelgeving als men een afvalstof in een product omzet. Agentschap NL werkt aan een E-tool die moet helpen om in te schatten wanneer een afvalstof ophoudt afval te zijn.  Dit gebeurt in het kader van een Europees project.…
Read More

Adsorptie: andere insteek voor fosfaat winning

Grondstoffen, Water
Deze maand verscheen er een nieuwsbericht op internet dat men op de Michigan State University een nieuwe methode had ontwikkeld om fosfaat uit afvalwater te winnen. Het zou hierbij gaan om een nieuwe techniek om fosfaat te adsorberen met op ijzer gebaseerde nanodeeltjes. Heel erg nieuw is deze techniek niet, maar niettemin is het wel een interessante techniek die misschien nog te weinig aandacht krijgt. Het idee achter de techniek is dat je hele kleine ijzerdeeltjes met een grootte van enkele nanometers vast zet op een drager. Dit kan granulair actief kool zijn of een ionenwisselaar hars. Door het hoge actieve oppervlak van deze deeltjes kunnen hoge adsorptiecapaciteiten voor fosfaat worden gekregen, tot wel 50-100 g/kg adsorptiemateriaal . De werking van een dergelijke insteek is door diverse onderzoeksgroepen al aangetoond.…
Read More

Zwavel in de rioolwaterzuivering

Energie, Grondstoffen, Water
De STOWA heeft een nieuw rapport gepubliceerd die ingaat op een onderwerp dat tot nu toe nog weinig aandacht heeft gekregen: de zwavelbalans in de rioolwaterzuivering. Toch is zwavel naast stikstof en fosfaat een belangrijke nutriënt. In veel biologische processen speelt zwavel een belangrijke rol en is het een belangrijke bouwsteen. Zwavel maakt dan ook meer dan 1% uit van het actieve slib dat gebruikt wordt om het afvalwater te zuiveren. Bij de verbranding van het slib vormt dit zwavel een probleem omdat het omgezet wordt in zwaveldioxide (SO2), een belangrijke veroorzaker van zure regen. Het afvangen van dit zwaveldioxide leidt tot veel extra kosten voor de verwerking van dit slib. In deze nieuwe studie worden nu voor het eerste ook deze extra kosten van zwavel meegenomen. Als je dat…
Read More

Waterschappen starten website grondstoffenfabriek

Grondstoffen
Na het succes van de Energiefabriek, start de Unie van Waterschappen nu ook de Grondstoffenfabriek. Naast energie zouden er ook veel waardevolle stoffen uit rioolwater kunnen worden gewonnen. Fosfaat is daarbij vooralsnog de belangrijkste, maar er liggen ook kansen voor stikstof, cellulose, waterstof en misschien nog wel meer. Op de nieuwe website www.grondstoffenfabriek.nl kan iedereen suggesties doen voor nieuwe kansen en meedenken in het proces. Twitter met @grondstoffenfab en je tweet verschijnt ook op deze website.
Read More

Fosfaatakkoord getekend

Grondstoffen
Op 4 oktober hebben op de innovatie-estafette in Rotterdam 20 partijen een akkoord gesloten om gezamenlijk te werken aan hergebruik van fosfaat. Ook diverse partijen uit de watersector, waaronder Unie van Waterschappen, SNB, HVC en GMB hebben zich hierbij aangesloten. Dit kan een hele nieuwe dynamiek geven aan hergebruik van fosfaat uit afvalwater en meststromen.
Read More