Afbreekbare bioplastics uit rioolwater

Published on March 7, 2014 by in Grondstoffen

0

Aiforo ondersteunt het Waterschap Brabantse Delta bij de ontwikkeling van plannen voor een demonstratie installatie voor de productie van afbreekbare bioplastics uit rioolslib. Het gaat hier om polyhydroxyalkanoaten (PHA). De bacteriën in het actieve slib van een rioolwaterinstallatie blijken goed in staat om deze plastic in hun lichaam op te slaan. Door de omstandigheden goed […]

Continue Reading

0

Het benutten van de energiewaarde in natte biomassa (zoals bijvoorbeeld zuiveringsslib of mest) is lastig vanwege het hoge water gehalte. Vergisting van biomassa wordt vaak gebruikt voor de winning van biogas, maar kan meestal maar 40-60% van de organische stof omzetten. Hierdoor blijft er een moeilijk verwerkbaar digestaat over. Voor de volledige benutting van de […]

Continue Reading

0

De TU Delft heeft subsidie gekregen van de Bill & Melissa Gates Foundation om onderzoek te doen naar een geheel nieuwe manier van verwerken van feces en urine. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de tweede ronde van de “Reinvent The Toilet Challenge”. Het doel van deze challenge is te komen tot geheel […]

Continue Reading

Aiforo naar Green Chemistry Campus

Published on December 2, 2012 by in Energie, Grondstoffen, Water

0

Aiforo heeft zich per 1 december 2012 gevestigd op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Leon Korving van Aiforo: “Aiforo heeft veel kennis over hergebruik van nutriënten en de verwerking van natte biomassa. Bij een transitie naar een biobased economy wordt deze kennis steeds belangrijker. Door me te vestigen op de Green Chemistry […]

Continue Reading

0

AIFORO heeft van Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) opdracht gekregen voor het uitwerken van een indicator van de milieuprestatie voor de verwerking van slib van rioolwaterzuiveringen. AIFORO voert de opdracht uit met CE Delft en Mirabella Mulder Wastewater Management.

Continue Reading

Symposium: van afval naar product

Published on September 5, 2012 by in Grondstoffen

0

Zuinig en efficiënt omgaan met grondstoffen wordt steeds belangrijker. Niet alleen omdat sommige grondstoffen schaarser worden, maar ook omdat het winnen van deze grondstoffen ook allerlei milieuproblemen met zich meebrengt. Ook het afdanken van een product zorgt weer voor allerlei problemen. Tijd dus om afvalstoffen weer in producten om te zetten. Op 11 oktober 2012 […]

Continue Reading

0

Deze maand verscheen er een nieuwsbericht op internet dat men op de Michigan State University een nieuwe methode had ontwikkeld om fosfaat uit afvalwater te winnen. Het zou hierbij gaan om een nieuwe techniek om fosfaat te adsorberen met op ijzer gebaseerde nanodeeltjes. Heel erg nieuw is deze techniek niet, maar niettemin is het wel […]

Continue Reading

Zwavel in de rioolwaterzuivering

Published on October 31, 2011 by in Energie, Grondstoffen, Water

0

De STOWA heeft een nieuw rapport gepubliceerd die ingaat op een onderwerp dat tot nu toe nog weinig aandacht heeft gekregen: de zwavelbalans in de rioolwaterzuivering. Toch is zwavel naast stikstof en fosfaat een belangrijke nutriënt. In veel biologische processen speelt zwavel een belangrijke rol en is het een belangrijke bouwsteen. Zwavel maakt dan ook […]

Continue Reading

0

Na het succes van de Energiefabriek, start de Unie van Waterschappen nu ook de Grondstoffenfabriek. Naast energie zouden er ook veel waardevolle stoffen uit rioolwater kunnen worden gewonnen. Fosfaat is daarbij vooralsnog de belangrijkste, maar er liggen ook kansen voor stikstof, cellulose, waterstof en misschien nog wel meer. Op de nieuwe website www.grondstoffenfabriek.nl kan iedereen […]

Continue Reading

Fosfaatakkoord getekend

Published on October 4, 2011 by in Grondstoffen

0

Op 4 oktober hebben op de innovatie-estafette in Rotterdam 20 partijen een akkoord gesloten om gezamenlijk te werken aan hergebruik van fosfaat. Ook diverse partijen uit de watersector, waaronder Unie van Waterschappen, SNB, HVC en GMB hebben zich hierbij aangesloten. Dit kan een hele nieuwe dynamiek geven aan hergebruik van fosfaat uit afvalwater en meststromen.

Continue Reading