0

De waterschappen zijn belangrijke inkopers van flocculanten (ook wel bekend als PE, polymeer of poly-elektrolyt) en deze flocculanten vertegenwoordigen een significante milieu-impact van de zuivering. Tot op heden vormt de milieuvriendelijkheid van deze flocculanten nog nauwelijks een criterium bij de inkoopeslissingen hoewel de waterschappen in het Klimaatakkoord met het Rijk wel de ambitie hebben afgesproken […]

Continue Reading

0

Drie waterschappen en partners tekenden op 25 juni op de zuivering Bath een overeenkomst om op kleine schaal het bioplastic PHA te maken. Door dit gezamenlijk initiatief wordt het mogelijk om uit afvalwater nieuwe grondstoffen te winnen. PHA is een bijzonder bioplastic, omdat het relatief snel afbreekt in een waterig milieu. Door het nu te […]

Continue Reading

Groene flocculanten voor slibontwatering

Published on January 6, 2015 by in Uncategorized

0

In 2015 voert Aiforo in opdracht van STOWA onderzoek uit naar de mogelijkheden voor toepassing van groene flocculanten op rioolwaterzuiveringen.¬†Waterschappen gebruiken op grote schaal flocculanten (ook wel: poly-electrolyt, PE of polymeer) voor het indikken en ontwateren van zuiveringsslib. De jaarlijkse kosten voor het gebruik van deze flocculanten¬†bedragen 18 miljoen euro en bovendien vertegenwoordigt het gebruik […]

Continue Reading