AIFORO

AIFORO werkt aan oplossingen die leiden tot een duurzamer gebruik van water, grondstoffen en energie. AIFORO geeft niet alleen advies, maar wil ook zelf nieuwe ontwikkelingen op gang brengen en daarom ook zelf investeren in innovaties.

AIFORO is opgericht door Leon Korving. Leon heeft een achtergrond in de chemische technologie en meer dan 15 jaar ervaring met de introductie van nieuwe, duurzamere technieken in de praktijk. Leon is expert op het gebied van de verwerking van natte biomassa (in het bijzonder zuiveringsslib) en hergebruik van fosfaat.